Wat gaat er veranderen?

Sinds het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start ging in 2017 testen we op de aanwezigheid van hrHPV. Wordt er HPV gevonden, dan volgt er ook een cytologische beoordeling van het uitstrijkje in het lab. Bij zowel licht afwijkende als afwijkende cellen krijgt de cliënt nu een verwijzing naar de gynaecoloog. Bij deze doorverwezen cliënten wordt er bij de helft daadwerkelijk een afwijking gevonden (≥ CIN2+). Bij de overige personen is behandeling niet nodig en was de doorverwijzing (triage) onnodig (fout-positief).

Om er in de toekomst voor te zorgen dat er minder cliënten klinisch niet-relevant wordt doorverwezen, gaan we 3 aanpassingen doorvoeren:

  • Het toepassen van triage op basis van genotypering HPV-16/18 of ‘other’;
  • Het verhogen van de afkapwaarde voor verwijzing bij een HPV-‘other’ positieve uitslag van pap 2 naar pap3a1/3a2;
  • Het verlengen van de termijn van het controle onderzoek van 6 naar 12 maanden.

Wat betekenen die veranderingen voor mij als huisarts?

Het belangrijkste is dat de cliënten (uw patiënten) dus minder snel worden doorverwezen bij een mogelijke positieve hrHPV uitslag. En dat vanaf 1 april het controle uitstrijkje, dat u uitvoert, na 12 maanden plaatsvindt. De cliënt ontvangt nog steeds van Bevolkingsonderzoek Nederland de uitnodiging hiervoor.

Meer vragen?

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze informatielijn. Klik hier voor de contactgegevens.