Aangepaste maatregelen borstkankeronderzoek per 25 september 2021

De belangrijkste versoepeling die door de overheid is aangekondigd per 25 september 2021 is dat het houden van 1,5 meter afstand niet langer verplicht is. Dit betekent ook dat we de maatregelen die we hanteren tijdens de borstkankerscreening per 25 september gaan aanpassen.

Wat verandert er?

  • De wachtruimtes gaan weer open;
  • De anderhalvemeter-maatregel vervalt;
  • Onze screeningsmedewerkers blijven persoonlijke beschermingsmiddelen dragen én een mondkapje tijdens het onderzoek
  • De wachtkamers zijn weer open en we screenen op 100% capaciteit;
  • Mondkapjes zijn niet meer verplicht voor cliënten. We stellen het wel op prijs als cliënten er tijdens het onderzoek een dragen. Vraag er eventueel een bij de balie; 
  • Buiten de onderzoeksruimte is het mondkapje voor medewerkers niet meer verplicht (mag uiteraard wel);
  • We hanteren de standaard hygiëne maatregelen met aandacht voor handhygiëne en het reinigen van contactpunten. Disinfectie-materiaal blijft beschikbaar en de schotten bij de balies blijven staan.