alt

Mogelijk verlate uitnodiging door personeelstekort

In principe ontvangt u iedere twee jaar een uitnodiging voor het onderzoek naar borstkanker. Door personeelskrapte kan de uitnodiging later komen. De vertraging loopt in sommige situaties op tot enkele maanden. Of en hoe lang er vertraging is, verschilt per regio.

Update maart 2020

Waarom?
De borstkankerscreening worden uitgevoerd door screeningslaboranten. Zij zijn opgeleid om borstfoto’s (mammogrammen) te maken. Door het tekort aan dit personeel kunnen we minder borstonderzoeken doen. Het personeelstekort betreft met name de Randstad.

Wat betekent dit voor u?
U ontvangt uw uitnodiging 2 tot 3 weken voorafgaand aan het onderzoek. Mogelijk ontvangt u deze uitnodiging dus iets later dan de reguliere twee jaar.

Wat doen wij om de vertraging tegen te gaan?
Al geruime tijd nemen wij maatregelen om de vertraging te beperken en tegen te gaan. Zo hebben we  een eigen opleiding opgezet en daardoor komen al nieuwe collega’s bij ons werken. Ook voeren we weer een campagne om nieuwe medewerkers te werven.  Ook springt personeel uit buurregio’s bij op de plekken waar de uitnodiging vertraagd is.

Met een combinatie van korte en lange termijn maatregelen doen de screeningsorganisaties er alles aan om de  tijd tussen de onderzoeken weer overal terug te brengen naar twee jaar. Hierin trekken wij gezamenlijk met het ministerie van VWS en het RIVM op.

Waar kunt u terecht met vragen of zorgen?
U kunt met uw vragen terecht bij de screeningsorganisatie in uw regio. Als u zich veel zorgen maakt of klachten ervaart, adviseren we u om altijd contact op te nemen met uw huisarts.